top of page

KRAKOV..VARSAVA..GDANjSK

*za uvećanje plakata kliknuti OVDE!

VAŽNO!!! Informacije o načinu PRIJAVE... kliknuti OVDE

TERMINI I CENE PUTOVANJA:

2016. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 TRENUTNO NEMA AKTUELNIH PONUDA!!!

*** V A R Š A V A ***

 

*** FEBRUAR 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 125€ (3 noćenja) /140€ (4 noćenja) /150€ (5 noćenja)

 

*** MART 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 130€ (3 noćenja) /140€ (4 noćenja) /150€ (5 noćenja)

 

*** APRIL 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 135€ (3 noćenja) /145€ (4 noćenja) /155€ (5 noćenja)

 

*** MAJ 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 140€ (3 noćenja) /150€ (4 noćenja) /160€ (5 noćenja)

 

*** K R A K O V ***

 

*** V A R Š A V A + K R A K O V ***


*** FEBRUAR 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 145€ (4 noćenja) /165€ (6 noćenja) /175€ (7 noćenja)

 

*** MART 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 150€ (4 noćenja) /170€ (6 noćenja) /180€ (7 noćenja)
 

*** APRIL 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 155€ (4 noćenja) /175€ (6 noćenja) /185€ (7 noćenja)

 

*** MAJ 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 160€ (4 noćenja) /180€ (6 noćenja) /190€ (7 noćenja)  

*** G D A Nj S K ***

*** V A R Š A V A + G D A Nj S K ***

 

*** FEBRUAR 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 145€ (4 noćenja) /165€ (6 noćenja) /175€ (7 noćenja)

 

*** MART 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 150€ (4 noćenja) /170€ (6 noćenja) /180€ (7 noćenja)

 

*** APRIL 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 155€ (4 noćenja) /175€ (6 noćenja) /185€ (7 noćenja)

 

*** MAJ 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 160€ (4 noćenja) /180€ (6 noćenja) /190€ (7 noćenja)

 

*** K R A K O V + V A R Š A V A + G D A Nj S K ***

*** FEBRUAR 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 175€ (6 noćenja) /185€ (7 noćenja) /205€ (9 noćenja)

 

*** MART 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 180€ (6 noćenja) /190€ (7 noćenja) /210€ (9 noćenja)

 

*** APRIL 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 185€ (6 noćenja) /195€ (7 noćenja) /215€ (9 noćenja)

 

*** MAJ 2016. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 01.novembra... CENA 190€ (6 noćenja) /195€ (7 noćenja) /220€ (9 noćenja) 

 

Naknadne prijave nakon završenog roka za prijavu moguće na upit... više INFO>>>

 

VAŽNO!!! Informacije o načinu PRIJAVE... kliknuti OVDE

 

Formiranje i promena CENA... kliknuti OVDE

Prethodne ponude: 

   2015.

 *** V A R Š A V A ***

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim prtljag) krajem JANUARa 2015. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 19.oktobra... CENA 125€ (3 dana) /135€ (4 dana) / 145€ (5 dana)

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim prtljagom) u FEBRUARu 2015. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 19.oktobra... CENA 125€ (3 dana) /135€ (4 dana) / 145€ (5 dana)

Prijava do 07.januara... CENA 130€ (3 dana) /140€ (4 dana) / 150€ (5 dana)

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim prtljagom) u MARTu 2015. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 07.januara... CENA 130€ (3 dana) /140€ (4 dana) / 150€ (5 dana)

 

*** MAJ 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 130€ (3 noćenja) /140€ (4 noćenja) /150€ (5 noćenja)

 

*** JUN 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 125€ (3 noćenja) /135€ (4 noćenja) /145€ (5 noćenja)

 

*** JUL 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 130€ (3 noćenja) /140€ (4 noćenja) /150€ (5 noćenja)

 

*** AVGUST 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 130€ (3 noćenja) /140€ (4 noćenja) /150€ (5 noćenja)

 

*** SEPTEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 120€ (3 noćenja) /130€ (4 noćenja) /140€ (5 noćenja)

 

*** OKTOBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 115€ (3 noćenja) /125€ (4 noćenja) /135€ (5 noćenja)

 

*** NOVEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 105€ (3 noćenja) /120€ (4 noćenja) /130€ (5 noćenja)

* doplata za dvokrevetnu sobu +5eura/noć 

*** K R A K O V ***
 

*** MAJ 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 150€ (3 noćenja) /160€ (4 noćenja) /170€ (5 noćenja)

 

*** JUN 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 145€ (3 noćenja) /155€ (4 noćenja) /165€ (5 noćenja)

 

*** JUL 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 150€ (3 noćenja) /160€ (4 noćenja) /170€ (5 noćenja)

 

*** AVGUST 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 150€ (3 noćenja) /160€ (4 noćenja) /170€ (5 noćenja)

 

*** SEPTEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 140€ (3 noćenja) /150€ (4 noćenja) /160€ (5 noćenja)

 

*** OKTOBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 135€ (3 noćenja) /145€ (4 noćenja) /155€ (5 noćenja)

 

*** NOVEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 125€ (3 noćenja) /140€ (4 noćenja) /150€ (5 noćenja)

 * doplata za dvokrevetnu sobu +4€/noć/osoba

 *** V A R Š A V A + K R A K O V ***

*** MAJ 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 155€ (4 noćenja) /175€ (6 noćenja) /185€ (7 noćenja)

 

*** JUN 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 150€ (4 noćenja) /170€ (6 noćenja) /180€ (7 noćenja)

*** JUL 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 155€ (4 noćenja) /175€ (6 noćenja) /185€ (7 noćenja)

 

*** AVGUST 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 155€ (4 noćenja) /175€ (6 noćenja) /185€ (7 noćenja)

 

*** SEPTEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 145€ (4 noćenja) /165€ (6 noćenja) /175€ (7 noćenja)

 

*** OKTOBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 140€ (4 noćenja) /160€ (6 noćenja) /170€ (7 noćenja)

 

*** NOVEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 135€ (4 noćenja) /155€ (6 noćenja) /165€ (7 noćenja)

* doplata za dvokrevetnu sobu +4€/noć/osoba

* doplata za AVION umesto busa Varšava-Krakov-Varšava +10eura/ukupno oba smera 

*** G D A Nj S K ***

 

*** MAJ 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 145€ (3 noćenja) /155€ (4 noćenja) /165€ (5 noćenja)

 

*** JUN 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 140€ (3 noćenja) /150€ (4 noćenja) /160€ (5 noćenja)

 

*** JUL 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 145€ (3 noćenja) /155€ (4 noćenja) /165€ (5 noćenja)

 

*** AVGUST 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 145€ (3 noćenja) /155€ (4 noćenja) /165€ (5 noćenja)

 

*** SEPTEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 135€ (3 noćenja) /145€ (4 noćenja) /155€ (5 noćenja)

 

*** OKTOBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 130€ (3 noćenja) /140€ (4 noćenja) /150€ (5 noćenja)

 

*** NOVEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 120€ (3 noćenja) /135€ (4 noćenja) /140€ (5 noćenja)

 * doplata za dvokrevetnu sobu +4€/noć/osoba 

*** V A R Š A V A + G D A Nj S K ***

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim prtljag) krajem JANUARa 2015. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 19.oktobra... CENA 145€ (4 dana) /155€ (5 dana) / 165€ (6 dana)

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim prtljagom) u FEBRUARu 2015. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 19.oktobra... CENA 145€ (4 dana) /155€ (5 dana) / 165€ (6 dana)

Prijava do 07.januara... CENA 150€ (3 dana) /160€ (4 dana) / 170€ (5 dana)

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim prtljagom) u MARTu 2015. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 07.januara... CENA 150€ (3 dana) /160€ (4 dana) / 170€ (5 dana)

 

*** MAJ 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 150€ (4 noćenja) /170€ (6 noćenja) /180€ (7 noćenja)

 

*** JUN 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 145€ (4 noćenja) /165€ (6 noćenja) /175€ (7 noćenja)

 

*** JUL 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 150€ (4 noćenja) /170€ (6 noćenja) /180€ (7 noćenja)

 

*** AVGUST 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 150€ (4 noćenja) /170€ (6 noćenja) /180€ (7 noćenja)

 

*** SEPTEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 140€ (4 noćenja) /160€ (6 noćenja) /170€ (7 noćenja)

 

*** OKTOBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 135€ (4 noćenja) /155€ (6 noćenja) /165€ (7 noćenja)

 

*** NOVEMBAR 2015. - avionom iz BEOGRADa

Prijava do 15.marta... CENA 130€ (4 noćenja) /150€ (6 noćenja) /160€ (7 noćenja)

* doplata za dvokrevetnu sobu +4€/noć/osoba

* doplata za AVION umesto busa Varšava-Gdanjsk-Varšava +10€/ukupno oba smera 

   2014

 *** V A R Š A V A ***

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim prtljagom) u NOVEMBARu 2014. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 19.oktobra... CENA 125€ (3 dana) /135€ (4 dana) / 145€ (5 dana)

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim) početkom DECEMBARa 2014. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 19.oktobra... CENA 125€ (3 dana) /135€ (4 dana) / 145€ (5 dana)

 

*** V A R Š A V A + G D A Nj S K ***

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim prtljagom) u NOVEMBARu 2014. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 19.oktobra... CENA 145€ (4 dana) /155€ (5 dana) / 165€ (6 dana)

 

*** polasci avionom iz BEOGRAD-a (sa checkiranim) početkom DECEMBARa 2014. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 19.oktobra... CENA 145€ (4 dana) /155€ (5 dana) / 165€ (6 dana)

  2013. 

 *** V A R Š A V A ***

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma krajem JANUARA 2013. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 15.oktobra... CENA 100e (3 dana) /110e (4 dana) / 120e (5 dana)

Prijava do 1.decembra... CENA 105e (3 dana) /115e (4 dana) / 125e (5 dana)

Prijava do 05.januara... CENA 115e (3 dana) /125e (4 dana) / 135e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u FEBRUARu 2013. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 15.oktobra... CENA 95e (3 dana) /105e (4 dana) / 115e (5 dana)

Prijava do 1.decembra... CENA 100e (3 dana) /110e (4 dana) / 120e (5 dana)

Prijava do 05.januara... CENA 105e (3 dana) /115e (4 dana) / 125e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u MARTu 2013. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 1.decembra... CENA 100e (3 dana) /110e (4 dana) / 120e (5 dana)

Prijava do 10.januara... CENA 105e (3 dana) /115e (4 dana) / 125e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBARu 2013. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 28.jula... CENA 115€ (3 dana) /125€ (4 dana) / 135€ (5 dana)

Prijava do 15.avgusta... CENA 120€ (3 dana) /130€ (4 dana) / 140€ (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBARu 2013. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 28.jula... CENA 110€ (3 dana) /120€ (4 dana) / 130€ (5 dana)

Prijava do 15.avgusta... CENA 115€ (3 dana) /125€ (4 dana) / 135€ (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBARu 2013. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 20.avgusta... CENA 110€ (3 dana) /120€ (4 dana) / 130€ (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBARa 2013. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 20.avgusta... CENA 115€ (3 dana) /125€ (4 dana) / 135€ (5 dana)

 

 *** K R A K O V + V A R Š A V A ***

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma krajem JANUARA 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 15.oktobar... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 1.decembra... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

Prijava do 5.januara... CENA 130e (4 dana) /150e (6 dana) / 160e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u FEBRUARu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 15.oktobar... CENA 110e (4 dana) /130e (6 dana) / 140e (7 dana)

Prijava do 10.decembra... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 10.januara... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u MARTu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 20.oktobar... CENA 110e (4 dana) /130e (6 dana) / 140e (7 dana)

Prijava do 15.decembra... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 15.januara... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBARu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 28.jula... CENA 125€ (4 dana) /145€ (6 dana) / 155€ (7 dana)

Prijava do 15.avgusta... CENA 140€ (4 dana) /160€ (6 dana) / 170€ (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBARu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 28.jula... CENA 120€ (4 dana) /140€ (6 dana) / 150€ (7 dana)

Prijava do 15.avgusta... CENA 135€ (4 dana) /155€ (6 dana) / 165€ (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBARu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 20.avgusta... CENA 125€ (4 dana) /145€ (6 dana) / 155€ (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBARa 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 20.avgusta... CENA 130€ (4 dana) /150€ (6 dana) / 160€ (7 dana)

 

 *** V A R Š A V A + G D A Nj S K ***

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma krajem JANUARA 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 15.oktobra... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 1.decembra... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

Prijava do 5.januara... CENA 125e (4 dana) /145e (6 dana) / 155e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u FEBRUARu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 15.oktobra... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 10.januara... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u MARTu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 20.oktobra... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 15.decembra... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

Prijava do 15.januara... CENA 125e (4 dana) /145e (6 dana) / 155e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBARu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 15.jula... CENA 125€ (4 dana) /145€ (6 dana) / 155€ (7 dana)

Prijava do 28.jula... CENA 135€ (4 dana) /155€ (6 dana) / 165€ (7 dana)

Prijava do 15.avgusta... CENA 140€ (4 dana) /160€ (6 dana) / 170€ (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBARu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 28.jula... CENA 125€ (4 dana) /145€ (6 dana) / 155€ (7 dana)

Prijava do 15.avgusta... CENA 135€ (4 dana) /155€ (6 dana) / 165€ (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBARu 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 20.avgusta... CENA 125€ (4 dana) /145€ (6 dana) / 155€ (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBARa 2013. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 20.avgusta... CENA 130€ (4 dana) /150€ (6 dana) / 160€ (7 dana)

 

*** K R A K O V + V A R Š A V A + G D A Nj S K ***

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBARu 2013. (6/7/9 noćenja)

Prijava do 15.jula... CENA 145€ (6 dana) /155€ (7 dana) / 175€ (9 dana)

Prijava do 28.jula... CENA 155€ (6 dana) /165€ (7 dana) / 185€ (9 dana)

Prijava do 15.avgusta... CENA 170€ (6 dana) /180€ (7 dana) / 200€ (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBARu 2013. (6/7/9 noćenja)

Prijava do 28.jula... CENA 145€ (6 dana) /155€ (7 dana) / 175€ (9 dana)

Prijava do 15.avgusta... CENA 155€ (6 dana) /165€ (7 dana) / 185€ (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBARu 2013. (6/7/9 noćenja)

Prijava do 20.avgusta... CENA 150€ (6 dana) /160€ (7 dana) / 180€ (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBARa 2013. (6/7/9 noćenja)

Prijava do 20.avgusta... CENA 150€ (6 dana) /160€ (7 dana) / 180€ (9 dana)

  2012.

*** K R A K O V ***

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u MAJu 2012. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 27.marta... CENA 95e (3 dana) /105e (4 dana) / 115e (5 dana)

Prijava do 28.aprila... CENA 100e (3 dana) /110e (4 dana) / 120e (5 dana)

Prijava do 08.maja... CENA 120e (3 dana) /130e (4 dana) / 140e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u JUNu 2012. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.maja... CENA 110e (3 dana) /120e (4 dana) / 130e (5 dana)

Prijava do 29.maja... CENA 120e (3 dana) /130e (4 dana) / 140e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u JULu 2012. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 31.maja... CENA 130e (3 dana) /140e (4 dana) / 150e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u AVGUSTu (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 130e (3 dana) /140e (4 dana) / 150e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBRu (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 110e (3 dana) /120e (4 dana) / 130e (5 dana)

Prijava do 10.jula... CENA 115e (3 dana) /125e (4 dana) / 135e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBRUu (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.jula... CENA 110e (3 dana) /120e (4 dana) / 130e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBRu 2012. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 20.jula... CENA 95e (3 dana) /105e (4 dana) / 115e (5 dana)

Prijava do 10.oktobra... CENA 105e (3 dana) /115e (4 dana) / 125e (5 dana)

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBRA 2012. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.oktobra... CENA 100e (3 dana) /110e (4 dana) / 120e (5 dana)

Prijava do 15.oktobra... CENA 110e (3 dana) /120e (4 dana) / 130e (5 dana)

 

*** V A R Š A V A ***

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u MAJu i JUNu 2012. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 27.marta... CENA 95e (3 dana) /105e (4 dana) / 115e (5 dana)

Prijava do 28.aprila... CENA 110e (3 dana) /120e (4 dana) / 130e (5 dana)

Prijava do 10.maja... CENA 130e (3 dana) /140e (4 dana) / 150e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u JULu (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.maja... CENA 130e (3 dana) /140e (4 dana) / 150e (5 dana)

Prijava do 31.maja... CENA 135e (3 dana) /145e (4 dana) / 155e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u AVGUSTu (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.jun... CENA 130e (3 dana) /140e (4 dana) / 150e (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBRu (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 105€ (3 dana) /115€ (4 dana) / 125€ (5 dana)

Prijava do 10.jula... CENA 110€ (3 dana) /120€ (4 dana) / 130€ (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBRUu (3/4/5 noćenja)

Prijava do 15.jula... CENA 105€ (3 dana) /115€ (4 dana) / 125€ (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBRu 2012. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 20.jula... CENA 95e (3 dana) /105e (4 dana) / 115e (5 dana)

Prijava do 10.oktobra... CENA 100€ (3 dana) /110€ (4 dana) / 120€ (5 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBRA 2012. (3/4/5 noćenja)

Prijava do 10.oktobra... CENA 90€ (3 dana) /100€ (4 dana) / 110€ (5 dana) - REKORDNA CENA!!!

Prijava do 25.novembra... CENA 100€ (3 dana) /110€ (4 dana) / 120€ (5 dana)

 

*** K R A K O V + V A R Š A V A ***

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u MAJu i JUNu 2012. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 27.marta... CENA 110€ (4 dana) /130€ (6 dana) / 140€ (7 dana)

Prijava do 28.aprila... CENA 120€ (4 dana) /140€ (6 dana) / 150€ (7 dana)

Prijava do 10.maja... CENA 140€ (4 dana) /160€ (6 dana) / 170€ (7 dana)

Prijava do 29.maja... CENA 165€ (4 dana) /185€ (6 dana) / 195€ (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u JULu (4/6/7 noćenja)

Prijava do 10.maja... CENA 140€ (4 dana) /160€ (6 dana) / 170€ (7 dana)

Prijava do 31.maja... CENA 145€ (4 dana) /165€ (6 dana) / 175€ (7 dana)

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u AVGUSTu (4/6/7 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 140e (4 dana) /160e (6 dana) / 170e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBRu (4/6/7 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 10.jula... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBRu (4/6/7 noćenja)

Prijava do 15.jula... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBRu 2012. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 20.jula... CENA 110e (4 dana) /130e (6 dana) / 140e (7 dana)

Prijava do 10.oktobar... CENA 125e (4 dana) /145e (6 dana) / 155e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBRA 2012. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 10.oktobar... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

 

*** V A R Š A V A + G D A Nj S K ***

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u MAJu i JUNu 2012. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 27.marta... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 28.aprila... CENA 125e (4 dana) /145e (6 dana) / 155e (7 dana)

Prijava do 28.aprila... CENA 145e (4 dana) /165e (6 dana) / 175e (7 dana)

Prijava do 28.maja... CENA 170e (4 dana) /190e (6 dana) / 200e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u JULu (4/6/7 noćenja)

Prijava do 10.maja... CENA 140e (4 dana) /160e (6 dana) / 170e (7 dana)

Prijava do 31.maja... CENA 145e (4 dana) /165e (6 dana) / 175e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u AVGUSTu (4/6/7 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 140e (4 dana) /160e (6 dana) / 170e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBRu (4/6/7 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

Prijava do 10.jula... CENA 125e (4 dana) /145e (6 dana) / 155e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBRU (4/6/7 noćenja)

Prijava do 15.jula... CENA 120e (4 dana) /140e (6 dana) / 150e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBRu 2012. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 20.jula... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

Prijava do 10.oktobra... CENA 125e (4 dana) /145e (6 dana) / 155e (7 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBRA 2012. (4/6/7 noćenja)

Prijava do 10.oktobra... CENA 115e (4 dana) /135e (6 dana) / 145e (7 dana)

 

*** K R A K O V + V A R Š A V A + G D A Nj S K ***

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u MAJu i JUNu 2012. (6/7/9 noćenja)

Prijava do 27.marta... CENA 140e (6 dana) /150e (7 dana) / 170e (9 dana)

Prijava do 28.aprila... CENA 150e (6 dana) /160e (7 dana) / 180e (9 dana)

Prijava do 10.maja... CENA 170e (6 dana) /180e (7 dana) / 200e (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u JULu (6/7/9 noćenja)

Prijava do 10.maja... CENA 170e (6 dana) /180e (7 dana) / 195e (9 dana)

Prijava do 31.maja... CENA 175e (6 dana) /185e (7 dana) / 195e (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u AVGUSTu (6/7/9 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 170e (6 dana) /180e (7 dana) / 195e (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u SEPTEMBRu (6/7/9 noćenja)

Prijava do 10.juna... CENA 145e (6 dana) /155e (7 dana) / 175e (9 dana)

Prijava do 10.jula... CENA 150e (6 dana) /160e (7 dana) / 180e (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u OKTOBRu (6/7/9 noćenja)

Prijava do 15.jula... CENA 145e (6 dana) /155e (7 dana) / 175e (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma u NOVEMBRu 2012. (6/7/9 noćenja)

Prijava do 20.jula... CENA 135e (6 dana) /145e (7 dana) / 165e (9 dana)

Prijava do 10.oktobra... CENA 145e (6 dana) /155e (7 dana) / 175e (9 dana)

 

*** polasci avionom sa obližnjeg aerodroma početkom DECEMBRA 2012. (6/7/9 noćenja)

Prijava do 20.jula... CENA 135e (6 dana) /145e (7 dana) / 165e (9 dana)

Prijava do 10.oktobra... CENA 140e (6 dana) /150e (7 dana) / 170e (9 dana)  

broj putnika: 3

putnici za "Poljsku" (decembar 2012): Jovana S., Đorđe M. /Djordje_kg/, Dušan M. /Dule/,

PRIJAVLjUJEM SE ZA PUTOVANjE!

      GDANjSK

      VARŠAVA

Ads

CompanionSI trenutno na site-u:

Zanimljivi VIDEO sa CompanionS putovanja

Sveže fotke...

Facebook Fanpage Box

bottom of page